ضبط و عرضۀ محتوای کلاس ها

انجمن علمی از این ترم تصمیم به ضبط با کیفیت محتوای صوتی و تصویری کلاس های منتخب گروه گرفته است که امیدواریم که بتوانیم پس از اتمام ترم و تدوین آن ها به صورت آسان و آزاد آن را در اختیار تمام علاقه مندان قرار دهیم.