از سرگیری برنامه های انجمن از آغاز مهرماه

شهريور 23, 1395

برنامه های انجمن شامل سمینارهای دانشجویی، جلسات بحث و گفتگو به زبان انگلیسی، جلسات پخش دیالوگ های فلسفی و... از نیمۀ اول مهرماه از سرگرفته خواهد شد. اطلاعات بیشتر در همین جا و کانال تلگرام انجمن اطلاع رسانی خواهد شد.