فراخوان تشکیل انجمن فارغ التحصیلان گروه فلسفۀ علم شریف

شهريور 23, 1395

انجمن علمی گروه تصمیم گرفته است تا فضایی برای اطلاع از و ارتباط میان فارغ التحصیلان گروه فلسفۀ علم فراهم آورد. تعداد پایان نامه های موجود در گروه اندکی کمتر از 200 فارغ التحصیل گروه را در 21 سال اخیر نشان می دهد. البته بعضی از دانشجویان بدون پایان نامه فارغ التحصیل شده اند و از این رو آمار می تواند حتی بیشتر از این باشد. داشتن یک بانک اطلاعاتی از فارغ التحصیلان می تواند به تعامل علمی-حرفه ای ایشان پس از فارغ التحصیلی کمک شایانی کند. این امر زمانی برجسته می شود که  دقت می کنیم که امر تحصیل در گروه فلسفۀ علم گاهی به 2 سال محدود می شود و از این رو برخی افراد بسیار زود گروه را ترک می کنند. فارغ التحصیلان گروه فلسفۀ علم درکارهای فراوان و مختلفی دیده می شوند. از ادامۀ تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور گرفته تا استادی در دپارتمان های مختلف، یا فعالیت های فرهنگی و گاهی هم کارهای به ظاهر غیر مرتبط با رشتۀ فلسفۀ علم. علاوه بر این، ایجاد این بانک اطلاعاتی می تواند در آینده منجر به برگزاری جلسات فارغ التحصیلان فلسفۀ علم شریف نیز شود. از دوستان فارغ التحصیل فلسفۀ شریف تقاضا داریم تا مشخصات خود را مانند نام، نام خانوادگی، سال ورود و فارغ التحصیلی، موضوعات مورد علاقۀ فلسفی و زمینۀ فعالیت فعلی مرتبط با فلسفه را به رایانامۀ  انجمن علمی ایمیل نمایند. به محض این که لیست اطلاعات دریافتی تا حدیخوبی کامل شود، آن را در سایت انجمن علمی قرار خواهیم داد

با تشکر

انجمن فلسفۀ شریف