کارگاه آموزش فلسفه لایب نیتس

آبان 6, 1397

کارگاه آموزش فلسفه لایب نیتس با تدریس علیرضا فتح اللهی از دانشگاه پرینستون در روزهای دوم و سوم آبان 1397 برگزار شد.