تغییر روند تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه

دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد می توانند اطلاعات مربوط به تعیین استاد راهنما و موضوع پایان نامه را در لینک زیر مشاهده کنند.

https://goo.gl/wW3PNa

لازم به ذکر است دانشجویان ورودی 96 باید تا پیش از 17 ام آذر برگه ی تعیین استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد را پر کنند.

همچنین ببینید: اخبار کارشناسی ارشد