راهنمای مشاوره با استاد راهنما و ثبت نام در نیمسال 13972

  1. لازم است کلیه دانشجویان مطابق اطلاعیه مدیریت امور آموزشی دانشگاه در زمان مقرر برای مشاوره با استاد راهنمای خود برای ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-98 اقدام نمایند.
  2. دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 لازم است درس «سمینارکارشناسی ارشد» را اخذ نمایند.
  3. دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 لازم است یکی از درس های انتخابی ارائه شده در این نیمسال را درس جبرانی دوم خود محسوب کنند و برگه تقاضای تبدیل درس اختیاری به درس جبرانی[1] را حد اکثر تا 97/11/30 به آموزش گروه تحویل دهند. هر دو درس جبرانی می بایست در سال اول تحصیل اخذ شوند.
  4. دانشجویان دکتری ورودی 96  لازم است مطابق برنامه، درس های الزامی و یا انتخابی لازم را بگذرانند. همچنین می بایست درس های جبرانی خود را مطابق برنامه تکمیل کنند و برگه تقاضای تبدیل درس اختیاری به درس جبرانی [1] را حداکثر تا 97/11/30  به آموزش گروه تحویل دهند.

تحصیلات تکمیلی گروه فلسفه علم

[1] این برگه درسایت اینترنتی گروه در دسترس است.