راهنمای کنکور فلسفه علم

در این مطلب برای اطلاع شما از شرایط قبولی در کنکور کارشناسی ارشد فلسفه ی علم اطلاعات مربوط به منابع مورد مطالعه و کارنامه ی تعدادی از دانشجویان سالهای قبل رشته ی فلسفه ی علم دانشگاه شریف را به اشتراک می گذاریم.

(درصدها تقریبی است)

1- رتبه ی 9 سال 95

 • درصدها:    ریاضی: 15    فیزیک: 45    زبان: 35    فلسفه: 65    منطق: 80
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    فیزیک:     هالیدی، فیزیک نوین سلز

2- رتبه ی 1 سال 95

 • درصدها:    ریاضی: 92    فیزیک: 24    زبان: 84    فلسفه: 95    منطق: 72
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: هالیدی    زبان: زبان ارشد زیر ذره بین
 • کنکورهای آزمایشی: کتاب کنکورهای فلسفه علم و منطق نشر پردازش
3- رتبه ی 7 سال 95
 • درصدها:    ریاضی: 63    فیزیک: 24    زبان: 33    فلسفه: 45    منطق: 80
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: هالیدی    زبان: 504
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: حتما از چند هفته قبل از کنکور شروع کنید به کنکور گرفتن از خودتان
4- رتبه 1 سال 96
 • درصدها:    ریاضی: 45    فیزیک: 60    زبان: 80    فلسفه: 50    منطق: 70
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح، فلسفه مقدماتی عبودیت    منطق: خوانساری    ریاضی: آقاسی (دو جلد آموزشی)    فیزیک: کتاب فیزیک پایه و فیزیک نوین مدرسان شریف (مخصوص کنکور ارشد فیزیک)
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: منطق راحت است حتما جدی بخوانید-برای فیزیک و ریاضی من درسنامه ها را خواندم (سوالات آخر فصول و آخر کتاب رو حل نکردم) ولی سوالات لابلای درسنامه را قبل خواندن جواب خودم حل کردم
5- رتبه ی 8 سال 96
 • درصدها:    ریاضی: 16    فیزیک: 40    زبان: 35    فلسفه: 37    منطق: 54
 • منابع:    فلسفه: کلیات فلسفه پاپکین، آموزش فلسفه مصباح    منطق: خوانساری    ریاضی: جزوه یک کلاسی آقاسی    فیزیک: سوالات کنکورها سالهای پیش
 • کنکورهای آزمایشی: جلد دوم کتاب کنکورهای فلسفه ی علم نشر پردازش و بقیه کنکورهایی که در کتاب نشر پردازش نبود.
 • توضیحات: کنکور سخت نیست. منطق را خوب بخوانید چون راحت می شود زد.فلسفه و ریاضی هم می شود خوب زد،برای فیزیک هم نگران نباشید سوالها طوری است که معمولا خوب نمی زنند بچه ها.

لازم به ذکر است گروه فلسفه ی علم دانشگاه صنعتی شریف در سال های اخیر بین 14 تا 16 نفر را به عنوان ورودی کارشناسی ارشد پذیرفته است.