لیست CD های موجود در گروه

1 سخنراني هاي 1382 1382 2عدد CD از نوع WAV آقايان : حسن ميانداري ، مهدي نسرين ، با بك احمدي ، حسين قلي پور ، اريك اولسون ، خا نم هاله لاجوردي
2 فلسفه ذهن 1382 2عدد CD از نوع WAV آقاي پيروز فطورچي
3 فلسفه فيزيك 1382 3عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي گلشني
4 فلسفه غرب 2 1382 1عدد CD از نوع WAV آقاي كريم مجتهدي
5 فلسفه رياضي + فلسفه فيزيك 1382 1عدد CD از نوع WAV آقاي سياوش شهشهاني + آقاي مهدي گلشني
6 مقاله هاي مربوط به كنفرانس توسعه دانش و فناوري 1383 1عدد CD از نوع PDF
7 مقاله هاي مربوط به منطق هاي فازي و چند ارزشي + مروري بر منطق هاي چند ارزشي و فازي (پايان نامه آقاي خرمي راد) 1383 1عدد CD از نوع PDF
8 كنفرانس علم و دين 1383 2عدد CD از نوع ‍VCD آقاي مهدي گلشني
9 سخنراني هاي 1383 1383 2عدد CD از نوع WAV آقايان : مهدي بهادري ن‍‍‍‍ژاد ، غلامحسين مقدم حيدري ، سعيد ناجي ، لطف اله نبوي ، حسين شيخ رضايي ، خا نم لاله قدك پور
10 فلسفه علم 1 1383 3عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي نسرين
11 فلسفه علم2 1383 2عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي نسرين
12 فلسفه دين 1383 1عدد CD از نوع WAV آقاي سيد حسن حسيني
13 معرفت شناسي 1383 3عدد CD از نوع WAV آقاي پيروز فطورچي
14 طرح و غايت 1383 2عدد CD از نوع WAV آقاي پيروز فطورچي
15 فلسفه زمان 1384 2عدد CD از نوع WAV آقاي آرش رستگار
16 مباني متافيزيك 1384 2عدد CD از نوع WAV آقاي آرش رستگار
17 منطق رياضي 1384 3عدد CD از نوع WAV آقاي محمد اردشير
18 فلسفه دين 1385 4عدد CD از نوع WAV آقاي سيد حسن حسيني
19 فلسفه رياضي 1385 5عدد CD از نوع WAV آقاي آرش رستگار
20 فلسفه علوم اجتماعي 1385 3عدد CD از نوع WAV آقاي عماد افروغ
21 فلسفه تحليلي 1385 2عدد CD از نوع WAV آقاي حميد رضا آيت اللهي
22 فلسفه تطبيقي 1385 1عدد CD از نوع WAV آقاي حسين كلباسي
23 فلسفه اسلامي 1385 2عدد CD از نوع WAV آقاي رضا اكبريان
24 دومين سمينار ساليانه – فلسفه علم 1386 1عدد CD از نوع VCD 19/2/1386
25 فلسفه اسلامي 1- ترم اول 1386 4عدد CD از نوع WAV آقاي پيروز فطورچي
26 انسان شنا سي علمي – ترم اول 1386 1عدد CD از نوع WAV آقاي آرش رستگار
27 فلسفه علم 1- ترم ا ول 1385 1عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي نسرين
28 فلسفه اسلامي- فلسفه علم 1 1384 1عدد CD از نوع WAV آقاي سيد حسن حسيني ، آقاي مهدي نسرين .
29 سمينارهاي – ترم اول 1384 1عدد CD از نوع WAV آقايان : مهدي گلشني ، حسن ميانداري ، مقدم حيدري ، ناجي ، تقوي ، نسرين .
30 سمينارهاي – ترم دوم 1384 1عدد CD از نوع WAV پروفسور توماس ميشل ، دكتر والز ، مهدي نسرين
31 دفاعيه آقاي ميثم بادامچي 1385 1عدد CD از نوع WAV
32 سومين سمينار ساليانه فلسفه علم 1387 2عدد CD از نوع ‍VCD
33 فلسفه علم 1- ترم دوم 1386 2عدد CD از نوع ‍WAV آقاي كرباسي زاده
34 فلسفه ذهن – ترم دوم 1386 1عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي نسرين
35 فلسفه زمان – ترم دوم 1386 1عدد CD از نوع WAV آقاي آرش رستگار
36 فلسفه غرب 1- ترم اول 1387 3عدد CD از نوع WAV آقاي كريم مجتهدي
37 مقولات ويژه در فلسفه علم
ترم دوم
1387 1عدد CD از نوع WAV آقاي مهدي نسرين
38 كتابهاي مرتبط با فلسفه علم 1388 9عدد CD از نوع PDF مجموعه كتابهاي مرتبط با فلسفه علم
39 فلسفه زبــان 1389 2عدد CD از نوع ‍WAV آقاي مهدي نسرين
40 فلسفه اسلامی 2 1390 1عدد CD از نوع WAV آقای رضا اکبریان
41 متا فیزیک تحلیلی 1390 2عدد CD از نوع ‍WAV آقای میرسعید موسوی
42 متا فیزیک 1390 5عدد CD از نوع WAV آقای میرسعید موسوی

*جهت تهیه لطفا با دفتر گروه فلسفه علم تماس بگیرید.