مهلت تحویل پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

دانشجویانی که می خواهند در نیمسال جاری از پایان نامه خود دفاع کنند می بایست تا 97/10/16 پایان نامه چاپ شده (بدون جلد گالینگوری) را با تأییدیه استاد راهنما به آموزش گروه تحویل دهند. در غیر این صورت دفاع از پایان نامه به نیمسال آتی موکول خواهد شد.

همچنین ببینید: اخبار کارشناسی ارشد