جلسۀ دوم حلقۀ مطالعاتی فلسفۀ تحلیلی در ترم جاری

تاریخ: 

چهارشنبه, مهر 28, 1395, 10:00ق.ظ28

همچنین ببینید: فلسفه تحلیلی

مکان: 

دفتر انجمن علمی

بنا بر رای شرکت کنندگان در این ترم کتاب مجموعه مقالات دیویدسن، فیلسوف مطرح تحلیلی، چاپ شده در 2004 توسط انتشارات آکسفورد را می خوانیم. جلسۀ چهارشنبه، 28 مهر ماه ،مقالۀ اول این کتاب را خواهیم خواند.

برای اطلاعات بیشتر با ایمیل
ark0069@gmail.com
تماس بگیرید.