برنامه سخنرانی نیمسال دوم 99-98

تاریخ: 

پنجشنبه, بهمن 10, 1398, 4:10ب.ظ10

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

با توجه به شرایط قرنطینه و تعطیلی دانشگاه، برنامۀ سخنرانی‌های گروه به صورت مجازی و به این شرح برگزار می‌شود:

skhnrny_mjzy.pdf39 KB