کارگاه آموزشی جایگاه ارزش ها در علم

تاریخ: 

چهارشنبه, آذر 7, 1397, 12:00ق.ظ07

همچنین ببینید: مسائل فلسفی علم

مکان: 

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی