جلسه روند پایان نامه های دانشجویان ورودی 95

تاریخ: 

سه شنبه, آذر 13, 1397, 12:00ق.ظ13

روز سه شنبه 13 ام آذرماه جلسه ای درباره ی روند پایان نامه های دانشجویان ورودی 95 برگزار خواهد شد.