جلسه معرفی دوره فرعی فلسفه علم، مخصوص دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ: 

يكشنبه, دى 9, 1397, 12:00ق.ظ09

مکان: 

سالن خوارزمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف