جلسه هفتگی حلقه مطالعاتی فلسفه تکنولوژی: نسبت ارزش و تکنولوژی

همچنین ببینید: فلسفه تکنولوژی

تاریخ: 

دوشنبه, آذر 29, 1395, 12:30ب.ظ29

مکان: 

سالن اجتماعات گروه