سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم: بستار علّی «امر طبیعی» در طبیعت گرایی هستی شناختی: توجیه یا توصیف؟

تاریخ: 

چهارشنبه, اسفند 23, 1396, 1:30ب.ظ23

مکان: 

سالن اجتماعات گروه فلسفه علم

سخنران: دکتر بیکران بهشت، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه