سخنرانی عمومی گروه فلسفه علم: معرفت و جنسیت

تاریخ: 

چهارشنبه, ارديبهشت 19, 1397, 1:30ب.ظ19

مکان: 

سالن اجتماعات گروه فلسفه علم

سخنران: دکترمریم نصر اصفهانی، پژوهشگاه علوم انسانی