سخنران پروفسور شهید رحمان با موضوع "Knowledge, Meaning and Truth Revisite"

تاریخ: 

سه شنبه, بهمن 9, 1397, 5:00ب.ظ09

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

سه شنبه 9 بهمن، ساعت 17