فیشته و قوام یافتن سوژه از طریق "بازشناسی" دیگری

تاریخ: 

دوشنبه, آذر 12, 1397, 4:00ب.ظ12

مکان: 

پژوهشگاه دانشگاه بنیادین

سخنرانی "فیشته و قوام یافتن سوژه از طریق بازشناسی دیگری" روز دوشنبه 12 آذرماه در محل پژوهشکده فلسفه تحلیلی پژوهشگاه دانش های بنیادین توسط دکتر آرش اباذری ارائه خواهد شد.

خلاصه ی این سخنرانی را می توانید در فایل پیوست شده مطالعه فرمایید.

absabazari.pdf73 KB