هوش مصنوعی در پزشکی

تاریخ: 

چهارشنبه, بهمن 17, 1397, 12:00ق.ظ17

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

ساعت برگزاری: 13 الی 17