کارگاه فلسفه علم پدیده شناسانه

تاریخ: 

سه شنبه, بهمن 9, 1397, 12:00ق.ظ09

مکان: 

دانشگاه صنعتی شریف

افرادی که تمایل به ثبت نام دارند، فرم زیر را با توجه به دستورالعمل ذکر‌شده در آن، تکمیل بفرمایید:

https://goo.gl/forms/pISyWcicftS7bA8J2