کنفرانس شریف-فرایبورگ

تاریخ: 

شنبه, تير 15, 1398, 12:00ق.ظ15 تا يكشنبه, تير 16, 1398, 12:00ق.ظ16

مکان: 

گروه فلسفه علم دانشگاه شریف

sharif-fribourg-abstracts_2.pdf63 KB