اطلاعیه پیرامون خبر درج شده در روزنامه شریف

مهر 27, 1399

عطف به خبر درج شده در کانال تلگرامی روزنامه شریف، مبنی بر پایین بودن میزان پرداختی به استاد حق‌التدریسی گروه فلسفه علم، به اطلاع کلیه دانشجویان و دانشگاهیان می‌رساند که تمامی محاسبات مربوط به اساتید حق‌التدریسی بر اساس ضوابط کشوری و قانونی انجام شده و هیچ ارتباطی به دانشگاه صنعتی شریف یا گروه فلسفه علم ندارد. ضمناً عنوان «استاد نمونه» در هیچ یک از مراتب گروه فلسفه علم و دانشگاه صنعتی شریف وجود ندارد.

روابط عمومی گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف