اعلام برنامه سخنرانی های عمومی گروه در زمستان 96 و بهار ۹۷