انتشار کتاب "انسان و خدای محبوب" از دکتر ابراهیم آزادگان

ارديبهشت 17, 1398

کتاب دکتر ابراهیم آزادگان، رئیس گروه فلسفه علم دانشگاه شریف با نام "انسان و خدای محبوب" توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد.

برای تهیه این کتاب می توانید به لینک زیر مراجعه فرمایید.

http://book.sharif.ir/user/getDocInfo/379