برگزاری سخنرانی روز جهانی فلسفه

آبان 23, 1397

سخنرانی روز جهانی فلسفه با حضوری دکتر حمید وحید دستجردی در گروه فلسفه ی علم برگزار شد. موضوع این سخنرانی "فلسفه ی تحلیلی: ماهیت، روش و تاریخ" بود. برای دریافت فایل صوتی این برنامه می توانید به کانال تلگرامی ما مراجعه کنید.

https://t.me/philsharif