جذب هیئت علمی، پسادکتری، و استاد مدعو

دى 1, 1398

گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف از افراد واجد شرایط زیر برای همکاری در قالب عضو هیئت علمی، پژوهشگر پسادکتری، و استاد مدعو دعوت به همکاری می‌کند:

-          دارای مدرک دکتری در حوزۀ فلسفه از دانشگاه‌های داخلی یا خارجی

-          حداقل دو مقالۀ چاپ‌شده در مجلات  معتبر بین‌المللی (Q1, Q2)

لطفاً رزومۀ خود را به پست الکترونیکی رئیس گروه فلسفه علم (دکتر ابراهیم آزادگان) ارسال کنید:

azadegan@sharif.edu