دورهمی دانشجویان ورودی ارشد 97 و اعضای انجمن علمی

مهر 4, 1397

در هفته‎ای که گذشت دانشجویان ورودی دوره‎ی جدید کارشناسی ارشد گروه فلسفه‎ی علم کار خود را در گروه آغاز کردند. روز یکشنبه اول مهر نیز جلسه‎ای جهت آشنایی بیشتر با حضور دانشجویان جدید و اعضای انجمن علمی برگزار شد.