مجلۀ اخبار با مقالات ویژه دربارۀ فلسفه

بهمن 1, 1398

شمارۀ 93 مجلۀ اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی منتشر شد. این شماره به گروه فلسفه تحلیلی این پژوهشگاه اختصاص دارد و شامل مقالات و گفتگوهایی است از حمید وحید، امیر صائمی، محسن زمانی، ساجد طیبی، محمود مروارید، و سید نصرالله موسویان.

فایل پی دی اف این مجله ضمیمه شده است.

طرح جلد مجله نمایی است از تاریخ فلسفۀ تحلیلی (مربوط به مقالۀ حمید وحید)

akhbar-93-.pdf1.95 MB