امور آموزشی

پذیرش دانشجوی فلسفه علم بدون کنکور

تير 23, 1399

گروه فلسفه علم دانشگاه شریف در پردیس بین‌المللی کیش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. محتوای این دوره مطابق با دورۀ پردیس تهران است اما به زبان انگلیسی در جزیرۀ کیش برگزار می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر، فایل پیوست را ملاحظه کنید. افراد ایرانی و خارجی می‌توانند درخواست خود برای شرکت در دوره را به گروه فلسفه علم شریف ارائه دهند.

جلسۀ دفاع دکتر علیرضا کاظمی

خرداد 20, 1399

جناب آقای علیرضا کاظمی با موفقیت از پایان‌نامۀ خود دفاع کرد و رسماً دکتر شد. موضوع پایان‌نامۀ ایشان هنجارمندی ذهن است که پیش از این نیز خبر چاپ مقالۀ مرتبط با همین موضوع در همین سایت اعلام شد.

به ایشان و به همۀ دانشجوها و اساتید گروه تبریک می‌گوییم. امیدواریم این کرونا زودتر دست از سر دانشگاه بردارد تا کلاس‌ها و فعالیت‌ها دوباره عادی شود.