تاریخ فلسفه

1397 خرداد 02

کارگاه آموزشی فلسفه ی لایب نیتس

3:00ب.ظ02

مکان: 

گروه فلسفه ی علم دانشگاه شریف

گروه فلسفه ی علم دانشگاه شریف قصد دارد اواخر شهریور ماه امسال (1397) کارگاهی آموزشی در مورد دیدگاه های لایب نیتس (فیلسوف آلمانی قرن 17 ام) برگزار کند. شرکت در این کارگاه آموزشی منوط به مطالعه ی آثار این فیلسوف بزرگ طبق برنامه ی اعلام شده است.

درر صورتی که تمایل دارید در این کارگاه آموزشی شرکت کنید، از چهارشنبه دوم خرداد ماه ساعت 3 در جلسات مطالعاتی مربوطه در ساختمان گروه فلسفه ی علم حاضر شوید. برنامه ی مطالعاتی این کارگاه را می توانید در پیوست دریافت کنید.