فلسفه تحلیلی

مجلۀ اخبار با مقالات ویژه دربارۀ فلسفه

بهمن 1, 1398

شمارۀ 93 مجلۀ اخبار پژوهشگاه دانش‌های بنیادی منتشر شد. این شماره به گروه فلسفه تحلیلی این پژوهشگاه اختصاص دارد و شامل مقالات و گفتگوهایی است از حمید وحید، امیر صائمی، محسن زمانی، ساجد طیبی، محمود مروارید، و سید نصرالله موسویان.

فایل پی دی اف این مجله ضمیمه شده است.

طرح جلد مجله نمایی است از تاریخ فلسفۀ تحلیلی (مربوط به مقالۀ حمید وحید)