فلسفه علم

چاپ مقالۀ آقای برزگر

خرداد 1, 1399

مقالۀ آقای علی برزگر، دانشجوی دکتری گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، در مجلۀ معتبر بنیادهای علم فیزیک منتشر شد (لینک). مشارکت در بحث‌های مطرح در مجله‌های معتبر بین‌المللی نشان از تسلط نویسنده به موضوع مورد بحث دارد. این موفقیت را به ایشان تبریک می‌گوییم.

1398 مهر 21

سخنرانی کاوه لاجوردی با عنوان «ضرورت فیزیکی»

10:00ق.ظ21

مکان: 

سالن اجتماعات گروه فلسفه علم شریف


عنوان سخنرانی: ضرورت فیزیکی
ارائه‌دهنده: کاوه لاجوردی

چهارشنبه 24 مهر 1398؛ ساعت 14
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

لطفاً برای هماهنگی ورود به دانشگاه ثبت نام کنید.

فلسفه علم ۴

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1395

فلسفه علم ۲

ترم تحصیلی: 

زمستان

ارائه: 

1395

مقولات ویژه در فلسفۀ علم

ترم تحصیلی: 

پاییز

ارائه: 

1395

درس مقولات ویژه در فلسفۀ علم که به عنوان متمم سایر دروس حوزۀ فلسفۀ علم ارائه می گردد درصدد است برخی موضوعات باقی مانده را، با در نظرگرفتن برنامۀ اجرایی دروس مرتبط دیگر دوره (کارشناسی ارشد) به بحث و بررسی (تفصیلی) بگذارد.

Pages