متافیزیک

1398 مهر 21

سخنرانی کاوه لاجوردی با عنوان «ضرورت فیزیکی»

10:00ق.ظ21

مکان: 

سالن اجتماعات گروه فلسفه علم شریف


عنوان سخنرانی: ضرورت فیزیکی
ارائه‌دهنده: کاوه لاجوردی

چهارشنبه 24 مهر 1398؛ ساعت 14
گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف

لطفاً برای هماهنگی ورود به دانشگاه ثبت نام کنید.

فلسفه تحلیلی

حلقۀ مطالعاتی فلسفی چهارشنبه ها ساعت 10 تا 12 با حضور دکتر آزادگان وارد سال چهارم برگزاریش شده است. در ترم های گذشته بنابر رایگیری از شرکت کنندگان حوزه های مختلفی چون، فلسفۀ کانت، فلسفۀ اخلاق، متافیزیک و فلسفۀ دین موضوع جلسات حلقه بوده است. با رایگیری از شرکت کنندگان قرار بر این شد تا در ترم جاری مجموعه مقالاتی از دیویدسن، فیلسوف مطرح تحلیلی، به بحث و گفتگو گذاشته شود.

دروس اختیاری

درس تعداد واحد نوع
(42119) فلسفه اسلامی 2 ۳ نظری
در این درس، برخی مباحث مهم فلسفه اسلامی مطرح می شوند. امور عامه (وجود شناسی) در فلسفه اسلامی، 
مباحث مربوط به نفس و ادراک و نیز مسائل مربوط به واجب الوجود از جمله مباحث این درس اند. این درس در نیمسال دوم هر سال تحصیلی ارائه می شود.
(42221) مفاهیم بنیادی نظریه های فیزیکی ۳ نظری